Grupo Municipal

Iago Varela Martínez

Concelleiro - Portavoz Municipal do BNG en Cabanas

Candidato á Alcaldía nas Municipais de 2019

Cabanas, 1986. Cursou estudos de Enxeñaría de Telecomunicacións na Universidade de VIgo, e a súa experiencia laboral está vencellada - maioritariamente - ao mundo da comunicación sobre novas tecnoloxías e ao serctor da telefonía móbil. Así mesmo, dirixe o medio tecnolóxico especializado ​Mallando no Android e colabora con diversos medios escritos e radiofónicos sobre estas mesmas temáticas.

A nível orgánico, actualmente é Vicerresponsábel Comarcal, membro da Executiva Comarcal e do Consello Nacional do Bloque Nacionalista Galego (BNG).